Pentru anul de studii 2017-2018 procesul educaţional al catedrei ”Informatica și discipline TIC” a fost orientat spre realizarea următoarelor obiective:

 • Monitorizarea implementării calitative a curriculumului centrat pe formarea de abilități și competențe;
 • Formarea continuă a profesorilor pentru crearea la elevi a competenţelor de comunicare digitală, utilizarea corectă a resurselor hardware, software, utilizarea corectă a informaţiilor şi respectarea legislaţiei virtuale.
 • Utilizarea TIC pentru eficientizarea procesului educațional.
 • Participarea activă a elevilor la Concursurile  şi  Conferinţele  știinţifice municipale și internaț

Calificarea personalului didactic.


În cadrul catedrei ”Informatica și discipline TIC” activează 13 membri, dintre care 9- cadre didactice de bază și 4- cadre didactice prin cumul.

 • Vasilos Corina- șef secție didactica, profesor informatica și tehnologii informaționale, grad didactic întâi.
 • Vieru Viorica- șef catedră, profesor informatica și tehnologii informaționale, grad didactic doi.
 • Smuc Natalia- profesor informatica și tehnologii informaționale, grad didactic doi.
 • Burlacu Nicolai- profesor informatica și tehnologii informaționale, grad didactic doi.
 • Borisova Irina- profesor tehnologii informaționale, grad didactic doi.
 • Hîrjău Maria- profesor informatica.
 • Țurcan Reghina- profesor informatica.
 • Musteața Marina- profesor informatica.
 • Timciuc Alexandra- profesor informatica.

Utilizarea TIC în procesul educațional.


În pas cu progresului educaţional instruirea şi perfecţionarea este una din priorităţile activităţii unui cadru didactictic.
În acest context catedra Informatica și discipline TIC a organizat în cadrul desfășurării decadei catedrei următoarele activități:

 • Seminar instructiv pentru cadrele didactice cu tematica ”Blogul- instrument TIC util cadrelor didactice.
 • Seminar instructiv pentru cadrele didactice cu tematica ”Microsoft Office Excel- instrument contemporan în didactică”
 • ”Microsoft Office PowerPoint- reguli de creare a prezentării”
 • Feedback- calificativul -excelent.

 1. Concurs ”START IT”
 2. Concurs ”Rețele de calculatoare”
 3. Concurs ”Programarea- pasiunea mea”.

Rezultatele elevilor.

Olimpiada zonală:

Locul II- Goncear Stanislav
Locul III- Priseajnaia Ecaterina .

Concursul republican ”Programarea- pasiunea mea” ediția a VII în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din 16 martie 2018.

Locul II- Carpenco Alexandr IC 4124
Locul III- Cobelev Vitali IC 4124

La concursul municipal cu genericul ”Tîrgul ideilor de afaceri ” în cadrul Colegiului de Industrie ușoară, Bălți. Au participat

 • Lozan Ecaterina,
 • Lebedi Maria,
 • Dîrțu Maria,
 • Baxan Victoria

Conferința națională cu genericul ”The Future is our” în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

 • Lavruc Dmitrii IC-3125.

Participare la Concurs Internațional Letonia – Daugavpils (26.05-04.06.2018)

 • Lavruc Dmitrii
 • Scorohod Denis

La fel cadrele didactice au participat activ la seminare, conferințe, ateliere de lucru pe parcursul anului de învățământ 2017-2018.

 1. Seminarul metodic- ”Inovație și creativitate în domeniul formării profesionale” din 14 martie 2018, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți.
 2. Prezentare la Seminar-Training municipal cu genericul –”A fi profesor în era digitală” din 16 martie 2018, în incinta Colegiului de medicină Bălți. (Vieru Viorica)
 3. Ateliere de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru examenul de calificare în anul 2018. (Vieru Viorica, Vasilos Corina).
 4. Prezentarea lucrării ”Implementarea Tehnologiilor moderne în procesul de predare” în orașul Kiev, Ucraina. Medalie de Aur. (Vasilos Corina).
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright© 2018 Toate drepturile rezervate

Search