Ro Ru En

Transport Auto

Transportul auto efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul autovehiculelor care sunt mijloace de transport autopropulsate.

Transport Auto

Image 05

Traficul Auto:

Destinaţia specialistului. Specialistul se instruieşte pentru activitatea administrativ-managerială în ramura transportului auto la întreprinderi cu diverse forme de proprietate:staţii service-auto , autogare şi autostaţii ; întreprinderi de marketing şi servicii de transporturi ; Inspectoratul Transportului Auto ; secţiile “Mărfuri şi pasageri” a vamelor ; manager în domeniul organizării traficului de mărfuri şi pasageri, specialist în T Construcţia , funcţionarea automobilelor contemporane ; Materialele de exploatare tehnică ; Tehnologia şi organizarea procesului de transportare a mărfurilor şi pasagerilor; Mecanizare proceselor de încărcare – descărcare a mărfurilor ; Documentele necesare şi oformarea lor la efectuarea traficului de mărfuri şi pasageri cu comunicare urbană , suburban , interurbană şi internaţională ; Organizarea şi securitatea circulaţiei rutiere ; Indicii eficienţei de organizare a lucrului la întreprinderile de transport auto ; Bazele legislative şi normative ale ramurii , legislația vamală , Convenţia TIR şi Acordul ADR; Managementul transportului auto ; Bazele economiei încondițiile libere de dezvoltare ( bazele economiei de piaţă) , metodele de analiză a stării şi ofertei pieţei; Bazele certificării şi licenţierii întreprinderilor şi autovehiculelor.

Specialistul va fi capabil să:

Planifice, organizeze şi dirijeze procesele tehnologice de transportare a mărfurilor şi pasagerilor;dirijeze cu activitate colectivului de producere condus , asigure îndeplinirea programului de producere.

Foto

Admitere

Perioada de înscriere la concursul de admitere se realizează:

 • de la 17 iulie pîna la 5 august
 • Pentru a participa la concursul de admitere este obligatorie depunerea unui set de acte.

  Actele necesare pentru înscriere la colegiu sunt:

  • Actul de studii în original;(copia)
  • Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere a candidatului;(copia)
  • Copia buletinului de identitate a unui părinte (tutore);
  • Certificatul medical nr.086-U;
  • 6 fotografii 3x4;
  • Livretul militar (pentru persoanele de gen masculin);
  Foto