Ro Ru En

Informatica

Dobândirea competenţelor de bază în domeniul IT este o condiţie fundamentală pentru continuarea studierii tehnologiilor informaţionale şi a comunicării şi programarea în general.

Informatica

Image 05

“Administrarea bazelor de date"

“Administrarea aplicaţiilor WEB"

Calificarea “Tehcician-programator” este foarte utilă şi actual în lumea modernă. În momentul de faţă toate companiile, întreprinderele, firmele şi organizaţiile au la îndemînă tehnica de înaltă precizie. De aceia sunt necesare să fie capabili să lucreze cu ea, să alcătuiască programe de lucru, să înlăture orice defect apărut în timpul lucrului.

Destinaţia specialistului:Specialistul se pregăteşte pentru lucrul la intreprinderile de stat şi firmele, care se ocupă cu exploatarea, deservirea şi repararea tehnicii de calcul, elaborarea softului aplicativ.

Specialistul în informatică trebuie să posede:Arhitectura internă a calculatoarelor personale, sistemele de operare MS-DOS, Windows, medii de operare Norton Commander, pachetul de programare Office, utilizarea programei: AutoCad, Photoshop. Lucrul cu reţelele, programarea paginile Web cu ajutorul HTML,PHP,CSS, a algoritimiza orice process necesar pentru programare, a programa în limbajul de programare Pascal, C++,C Sharp,C++ Buider,Java Script, Aplicaţii .Net, modela şi programa bazele de date cu ajutorul limbajelor de programare, SQL, Access, cunoaşterea bazelor de contabilitate şi audit, utilizarea softului 1C-contabilitate. Specialistul îndomeniul informaticii aplică cunoştinţele ce le posedă pentru: deservirea, repararea şi exploatarea calculatorului personal, utilizararea calculatorului în reţele locale, pragramare HTML,PHP,CSS, C++,C++ Builder,C Sharp,Java Script, Aplicaţii .Net , SQL, Access, aplicarea pachetului Office, programelor profesionale grafice şi de contabilitate-1C.

Foto

Admitere

Perioada de înscriere la concursul de admitere se realizează:

 • de la 17 iulie pîna la 5 august
 • Pentru a participa la concursul de admitere este obligatorie depunerea unui set de acte.

  Actele necesare pentru înscriere la colegiu sunt:

  • Actul de studii în original;(copia)
  • Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere a candidatului;(copia)
  • Copia buletinului de identitate a unui părinte (tutore);
  • Certificatul medical nr.086-U;
  • 6 fotografii 3x4;
  • Livretul militar (pentru persoanele de gen masculin);
  Foto